مراسم هفتگی-22آذرماه97

مراسم هفتگی-22آذرماه97


 970922121514.jpg

ذکر مصیبت: برادر حسین احمدی

سخنران:حجت الاسلام شیخ عباس اخوان

مرثیه سرایان : برادران حسن حسینخانی

مراسم هفتگی-15مهرماه97

مراسم هفتگی-15مهرماه97


 9709151415161213.jpg

ذکر مصیبت: برادر حسین احمدی

سخنران:حجت الاسلام شیخ عباس اخوان

مرثیه سرایان : برادران حسن حسینخانی

مراسم هفتگی8 آذرماه 97

مراسم هفتگی8 آذرماه 97


 66456565kughugytg898.jpg

ذکر مصیبت: برادر حسین احمدی

سخنران:حجت الاسلام شیخ عباس اخوان

مرثیه سرایان : برادران حسن حسینخانی

مراسم هفتگی 1 آذرماه 97

مراسم هفتگی 1 آذرماه 97


 600x300970901.jpg

ذکر مصیبت: برادر امیر شکوری

سخنران:حجت الاسلام سیدابراهیم چوبچیان

مرثیه سرایان : برادران حسن حسینخانی ، محسن عربخالقی

مراسم عصر شهادت امام حسن عسکری علیه السلام 25 آبان 97

مراسم عصر شهادت امام حسن عسکری علیه السلام 25 آبان 97


 300x6009708250.jpg

ذکر مصیبت: حاج اکبر مولایی

سخنران:حجت الاسلام سیدابراهیم چوبچیان

مرثیه سرایان : برادران محسن عربخالقی ، حسن حسینخانی

  • مراسم هفتگی-22آذرماه97
  • مراسم هفتگی-15مهرماه97
  • مراسم هفتگی8 آذرماه 97
  • مراسم هفتگی 1 آذرماه 97
  • مراسم عصر شهادت امام حسن عسکری علیه السلام 25 آبان 97
شبهای جمعه ساعت 21
هیئت الزهرا سلام الله علیها

آرشیو تصویری ها

آرشیو تصویری ها

مراسم بعدی

مراسم بعدی