مراسم هفتگی 5 مردادماه(یادبود مرحوم خادم الحسین کربلایی عباس شاهی)

مراسم هفتگی 5 مردادماه(یادبود مرحوم خادم الحسین کربلایی عباس شاهی)

  96050511011223344.jpg

ذکر مصیبت:کربلایی امیرشکوری

سخنران:حجت الاسلام صراف

مرثیه سرایی:حاج کاظم غفار نجات،کربلایی حسن حسینخانی،کربلایی محمد حسین پویانفر،کربلایی اکبر مالکی

مراسم عصرشهادت امام صادق 96

مراسم عصرشهادت امام صادق 96

  96042911212121314.jpg

ذکر مصیبت:حاج اکبر مولایی

سخنران:حجت الاسلام دارستانی

مرثیه سرایی: حاج محمد نوروزی ، کربلایی حسن حسینخانی

مراسم هفتگی 22تیرماه96

مراسم هفتگی 22تیرماه96

  9604221101121213456.jpg

ذکر مصیبت:برادر امیر شکوری

سخنران:حجت الاسلام چوبچیان

مدیحه سرایی: کربلایی حسین حسینخانی

مراسم هفتگی 15 تیرماه 96

مراسم هفتگی 15 تیرماه 96

 96041511011121212.jpg 

ذکر مصیبت:برادر امیر شکوری

سخنران:حجت الاسلام شیخ عباس صراف

مدیحه سرایی: کربلایی حسین حسینخانی حاج محسن عربخالقی

مراسم هفتگی یکم تیرماه 96

مراسم هفتگی یکم تیرماه 96

  9604011101112323.jpg

ذکر مصیبت:برادر امیر شکوری

سخنران:حجت الاسلام سید عبدالحمیدشهاب

مدیحه سرایی: کربلایی حسین حسینخانی

  • مراسم هفتگی 5 مردادماه(یادبود مرحوم خادم الحسین کربلایی عباس شاهی)
  • مراسم عصرشهادت امام صادق 96
  • مراسم هفتگی 22تیرماه96
  • مراسم هفتگی 15 تیرماه 96
  • مراسم هفتگی یکم تیرماه 96
خیابان خراسان حسینیه امام خمینی (ره)هیئت الزهراسلام الله علیها
پنجشنبه شبها/ساعت 21/سخنران:حجت الاسلام صراف،مرثیه سرایی:کربلایی حسن حسینخانی

آرشیو تصویری ها

آرشیو تصویری ها

مراسم بعدی

مراسم بعدی