مراسم هفتگی23دیماه95

مراسم هفتگی23دیماه95


 ddddddddddddd.jpg

ذکر مصیبت:برادر شکوری

سخنران:حجت الاسلام اخوان

مرثیه سرایی:کربلایی محمدحسن فیضی

مراسم هفتگی 16 دیماه

مراسم هفتگی 16 دیماه


 951009101111011.jpg

ذکر مصیبت:برادر شکوری

سخنران:حجت الاسلام اخوان

مرثیه سرایی:حاج سعید خرازی

مراسم هفتگی 9 دیماه 95

مراسم هفتگی 9 دیماه 95


 951016101111011.jpg

ذکر مصیبت:برادر شکوری

سخنران:حجت الاسلام اخوان

مرثیه سرایی:حاج سعید خرازی

مراسم هفتگی2دیماه

مراسم هفتگی2دیماه


 9510021101111.jpg

ذکر مصیبت:برادر شکوری

سخنران:حجت الاسلام چوبچیان

مرثیه سرایی:حاج سعید خرازی

مراسم هفتگی25آذرماه

مراسم هفتگی25آذرماه


 95093011011111.jpg

ذکر مصیبت:برادر شکوری

سخنران:حجت الاسلام اخوان

مرثیه سرایی:حاج سعید خرازی

  • مراسم هفتگی23دیماه95
  • مراسم هفتگی 16 دیماه
  • مراسم هفتگی 9 دیماه 95
  • مراسم هفتگی2دیماه
  • مراسم هفتگی25آذرماه
مراسم هفتگی16دیماه ساعت 21/سخنران حجت الاسلام اخوان/مرثیه سرایی:حاج محسن عربخالقی/م خراسان - حسینیه امام خمینی(ره)
هیئت الزهرا سلام الله علیها

آرشیو تصویری ها

آرشیو تصویری ها

مراسم بعدی

مراسم بعدی