میدان خراسان حسینیه امام خمینی (ره)هیئت الزهراسلام الله علیها
مراسم هفتگی پنجشنبه هاساعت 21/مرثیه سرایی:کربلایی حسن حسینخانی

مراسم بعدی

لینک دوستان

مراسم هفتگی-28دیماه96


 961028x600x30000000000000000000000.jpg

ذکر مصیبت : برادر امیر شکوری

سخنران : حجت الاسلام شیخ مهدی موذن

مرثیه سرایی : کربلایی حسن حسین خانی

مراسم هفتگی-21دیماه96


 961021x600x300000000000000000000000000.jpg

ذکر مصیبت : برادر امیر شکوری

سخنران : حجت الاسلام شیخ مهدی موذن

مرثیه سرایی : کربلایی حسن حسین خانی ، حاج محسن عربخالقی

مراسم هفتگی ( 96/10/14 )


 961014x600x300.jpg

ذکر مصیبت : برادر امیر شکوری

سخنران : حجت الاسلام شیخ مهدی موذن

مرثیه سرایی : کربلایی حسن حسین خانی

مراسم هفتگی-30 آذرماه96


 600x300x96093000000000000000.jpg

ذکر مصیبت:برادر محمدرضادولابی

سخنران:حجت الاسلام شیخ مصطفی کرمی

مرثیه سرایی:کربلایی حسن حسینخانی

مراسم هفتگی-23آذرماه96


 600x300x960923000000000.jpg

ذکر مصیبت:برادر امیرشکوری

سخنران:حجت الاسلام شیخ مصطفی کرمی

مرثیه سرایی:کربلایی حسن حسینخانی

مراسم هفتگی-9آذرماه 96


 960909x600x30000000000bbbjg.jpg

ذکر مصیبت:برادر امیر شکوری

سخنران:حجت الاسلام شیخ مصطفی کرمی

مرثیه سرایی:کربلایی امیرشکوری

مراسم عصر شهادت امام رضا-96


 960828x600x300.jpg

ذکر مصیبت:حاج اکبرمولایی

سخنران:حجت الاسلام اخوان

مرثیه سرایی: حاج محمدنوروزی کربلایی حسن حسینخانی

مراسم عصر اربعین حسینی-96


 600x300x9608180998978563.jpg

ذکر مصیبت:حاج اکبرمولایی

سخنران:حجت الاسلام اخوان

مرثیه سرایی: حاج محمدنوروزی حاج حامدخمسه

مراسم هفتگی-96/08/11


 600x300x960811dddddddddddddddd.jpg

ذکر مصیبت:برادرمحمدگودرزی

سخنران:حجت الاسلام چوبچیان

مرثیه سرایی: کربلایی حسن حسینخانی

مراسم شهادت امام مجتبی(ع)-96/08/04


 600x300x960804666666666666666666666.jpg

ذکر مصیبت:حاج اکبر مولایی

سخنران:حجت الاسلام سید حسین مومنی

مرثیه سرایی: کربلایی حسن حسینخانی،حاج محمدکمیل

مراسم شهادت حضرت رقیه(س)-96/08/03


 600x300x9608030000000000000000.jpg

ذکر مصیبت:حاج اکبر مولایی

سخنران:حجت الاسلام سید حسین مومنی

مرثیه سرایی: کربلایی حسن حسینخانی،حاج محمدکمیل

جلسه هفتگی - 96/07/27


 IMG_6484.jpg

ذکر مصیبت:کربلایی علی ابوالحسنی

سخنران:حجت الاسلام ابوالحسنی

مرثیه سرایی: کربلایی حسن حسینخانی،کربلایی امیرشکوری

جلسه هفتگی - 96/07/20


 9607200000001112888444.jpg

ذکر مصیبت:کربلایی امیرشکوری

سخنران:حجت الاسلام ابوالحسنی

مرثیه سرایی: کربلایی حسن حسینخانی،کربلایی امیرشکوری و کربلایی علی ابوالحسنی

جلسه هفتگی - 96/07/13


 600x300x960713.jpg

سخنران:حجت الاسلام ابوالحسنی

مرثیه سرایی: کربلایی حسن حسین خانی